Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Laura Takala
Y-tunnus 2289323-3
Teuvontie 7
25330 Kuusjoki

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Laura Takala
laura@piccunooa.fi

3. Rekisterin nimi

Laura Takala, yleinen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, laskutukseen ja asiakkuuden hoitoon sekä asiakassuhteeseen liittyvään tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite )
  • Rekisteröityneillä asiakkailla käyttäjätunnus ja salasana
  • Tuotteita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutus/toimitusosoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessa sekä tilauksen yhteydessä.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.
Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien palvelun tuottajien ja yhteistyökumppanien ulkopuolelle muuten, kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään joka suojattu asianmukaisesti ulkopuolisilta. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle. Tietoja voi pyytää kerran vuodessa.

10. Tietojen Säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen käsittelylle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Yhteydenotot

Rekisteriä ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kohdassa kaksi mainitulle henkilölle. Rekisterin ylläpitäjällä on oikeus pyytää tarkennusta esitettyyn pyyntöön ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmistaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

12. Tietosuojaselosteen päivitykset

Palveluiden kehityksen ja lakimuutosten johdosta rekisterin pitäjä pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Rekisteröityneitä käyttäjiä tiedotetaan, kun tietosuojaselostetta päivitetään merkittävästi.